Orskov Foods
                                                                                                                                    ABOUT US KONTAKT
 
 
   
 
 

MASZA MISJA

Uzyskanie wysokiej jakości
produktu IQF 
dla naszych klientów

 
 
 
     
 

Połączenie

 
 

 Połączenie spółek: Orskov Foods S.A. i ZPS Maków S.A.

   Plan Połączenia Spółek 2022

   Bilans 31.10.2022 Aktywa ZPS Maków S.A.

   Bilans 31.10.2022 Pasywa ZPS Maków S.A.

   Bilans 31.10.2022 Orskov Foods S.A.

   Informacja o ustaleniu majątku ZPS Maków (spółka przejmowana) - Załącznik do planu połączenia łączących się spółek

   Oświadczenie o stanie księgowym Orskov Foods S.A. - aneksy do planu połączenia łączących sie spółek

   Oświadczenie o stanie księgowym ZPS Maków S.A. - aneksy do planu połączenia łączących się spółek

   Rachunek zysków i strat ZPS Maków S.A. 31.10.2022

   Rachunek zysków i strat Orskov Foods S.A. 31.10.2022

   Pełnomocnictwo radcy prawnego

   Zawiadomienie nr 1

   Oświadczenie e-mail

 

   
 
     
 
 
   
 
  Facebook  InstagramUptime-IT ApS